PAYLAŞ

Yönetmeliğe Göre Uzman Kullanma Biçimi

Eksperi tayin eden taraf, isterse, o iş için ayrıca uzman veya uzmanlar tayin edebilir. Bu suretle tayin edilen uzman veya uzmanların kimlikleri yazılı olarak ekspere bildirilir ve ücretleri tayin eden tarafından ödenir.

Eksper, ekspertiz konusunun kısmen veya tamamen özellik arz etmesi sebebiyle, meydana gelen kayıp ve hasarların neden ve nitelikleri ile miktarının tespiti, eksperlik bilgisine ilaveten ihtisas konusu özel bilgiler gerektirmesi durumunda, o konuda kendisini kanıtlamış uzman ya da uzmanlardan yararlanabilir. Bu takdirde eksper, uzman işe başlamadan önce uzmanın kimliği ile uzmanlık konusunu kendisini görevlendiren tarafa derhal yazı ile bildirmek zorundadır. Eksperin tayin ettiği uzmana verilecek ücret, ekspertiz ücretine dahildir.


Bu sayfa en son 19.06.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ