PAYLAŞ

Sigorta Haber E-Gazete'de Yayınlanan "Eksper Ücretlerinde Rotayı SEİK ve TSB Çizecek" Konu Başlıklı Haber

Sigorta eksperlerinin temel sorunlarından ‘asgari ücret tarifesi'nin çözümünde Türkiye Sigorta Birliği ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi'nin sözü esas alınacak.

Seval Özkap / Hayatımız Sigortalı

Sigorta sektörünün önemli aktörlerinden sigorta eksperleri, acenteler gibi birçok sorunla boğuşuyor. Son dönemdeki en büyük sorunlarından biri ise asgari bir ücret tarifesinin olmamasıydı. Standart bir tarifenin olmaması, hem sigorta şirketleriyle eksperler arasında soğuk rüzgarlara neden oluyordu hem de düşük ücretler sigorta eksperlerinin belini de bükmeye başlamıştı.

Eksperlerin yüzünü güldüren gelişme ise "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” oldu. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda yer alan 22. Maddenin 19. fıkrası değiştirilerek sigorta eksperlerin atanması, iş kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti, ekspertiz ücretinin belirlenmesi Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) görüşleri alınarak yönetmelikle düzenleneceği belirtildi. Eksperleri temsil eden kuruluşlardan SEİK ve Sigorta Eksperleri Derneği (SED) temsilcileri asgari ücret tarifesinin belirlenmesinde TSB ve SEİK'in görüşünün alınmasına olumlu yaklaşıyor.

Yetkililer bu gelişmenin gerekli güven ortamını da ağlayacağına dikkat çekiyor.

Yalnızca eksperler için değil, sektör için de şans

cetinay k2cetinay k2cetinay k2
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkan Yardımcısı Çetinay Karaol:

Meslektaşlarımızın bir kısmı kredi ve borç sarmalında mesleğini ifa etmeye çalışıyor, bir kısmı elindeki gayrimenkul, araç gibi şeyleri elinden çıkartarak ayakta kalmaya çalışıyor, bir kısmı da ofislerini kapatıp mesleği terk ediyor.

Örneğin 2002 yılında, binek ve hafif ticari araç ekspertiz ücreti yıl bazında ortalama 140 TL civarında gerçekleşmişken bu rakam 2014 yılında ortalama 90-100-TL bandında seyrediyor. Aradan geçen 12 yıldaki asgari ücret, araç yakıt ve amortismanı, aydınlatma, ısıtma, su, ulaşım, iletişim gibi şeylerdeki artışları da göz önüne aldığınızda durumun korkunçluğu gözler önündedir. Konu SEİK tarafından TSB Hasar Komitesi'ne defalarca anlatıldı ve çözüm beklendi ancak sonuç alınamadı. Bir sektörün gelişmesi o sektördeki bütün aktörlerin birlikte gelişmesinden geçer. Aktörlerden birinin şu veya bu şekilde önünün kesildiği bir sektörde toplam gelişmeden ve ürünü olan toplam kaliteden bahsedilemez.

SEİK kanunla kurulmuş bir meslek örgütüdür. Meslek örgütlerinin birincil görevi, meslektaşlarının ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmektir. SEİK meslektaşlarının ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirebilmelidir ki; meslektaşlarının eğitimini, disiplinini daha iyi sağlasın ve sektörel toplam kalite için daha fazla algı yaratabilsin. Bu anlamda kanun yalnızca eksperler için değil, sektör için de bir şans olarak algılanmalıdır.

Taban ekspertiz ücreti ve ekspertiz tarifesinin oluşturulmasında TSB ve SEİK' in görüşlerinin alınmasının doğru sonuçlara ulaşmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İsteğimiz; ölçülebilir, değerlendirilebilir verilerle ve birlikte hareket edebilmektir. Taban ekspertiz ücreti ve ekspertiz tarifesinin Müsteşarlıkça oluşturulmasından sonra sektörde en çok ihtiyaç duyulan farkındalık ve güven ortamının yeniden tesis edileceğini, bunun da gelişmeye ve sektörel toplam kaliteye hizmet edeceğini düşünüyorum.


Meslektaşlarımız mali sıkıntılardan kurtulacak

ahmet nedim erdem

Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Ahmet Nedim Erdem:

Ekspertiz ücretleri sigorta şirketleri tarafından belirlenen fiyatlara göre yapılıyor. Ancak bu şekilde ödenen ekspertiz ücretleri günümüz şartlarında eksperlerin maliyetlerini karşılayamıyor. Eksperin artan iş yükü ve maliyetleri dikkate alınarak objektif bir düzenleme yapılmadığı için meslektaşımız zor şartlar altında mesleğini sürdürmek zorundaydı.

Ekspertiz ücretlerinin genel kabul edilebilir bir düzeye çıkarılması için daha önceki yıllarda çalışmalar yapılmış fakat herhangi bir sonuç alınamamıştı. Son kanun ile birlikte asgari ekspertiz ücret tarifesi de dâhil olmak üzere ekspertiz ücretlerinin SEİK ve TSB'nin de görüşleri alınarak Hazine tarafından belirlenmesi bizim açımızdan son derece olumlu karşılanıyor. Bu yeni süreçte tarafların birlikte yapacakları görüşmeler ekspertiz hizmetinin doğru maliyetlendirilip ekspertiz ücretinin belirlenmesinde son derece etkili olacaktır.

Ücretlerin belirlenmesinde iş yükü, harcanan zaman, eksperin yapmış olduğu işten dolayı üzerine aldığı sorumluluk, iyileştirme yapılmamasından dolayı yaşanan ekonomik sıkıntılar gibi kriterler dikkate alınmalı ve ücretlerin günümüz şartlarına uygun, kabul edilebilir, eksperin emeğinin karşılığı olan adil bir düzeye getirilmesi gerekiyor. Yapılacak ücret düzenlemesi sonucunda meslektaşlarımızın son dönemde yaşadığı mali sıkıntıdan kurtularak rahat bir nefes alacaklarını ümit ediyoruz.


Eksperler nelerden şikayetçi? 

  •  Eksperlerin en büyük sorunu ücretler. 
  •  Özellikle son yıllarda eksperlerin üzerine harici iş yükü bırakıldığı düşünülüyor. 
  •  ‘Sigorta eksperi tarafsız ve bağımsızdır' ibaresi kanunda yer alıyor ancak eksperler bu özelliklerinin engellenmeye çalışıldığını belirtiyor.
  •  Sigorta şirketlerinin birbirinden farklı uygulamaları da eksperlerin en büyük sorunlarından birini oluşturuyor.
  •  Eksperlerin ortak görüşü ise sigorta poliçelerinin genel ve özel şartlarının günün şartlarını karşılamadığı yönünde.

Bu sayfa en son 14.05.2015 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ