PAYLAŞ

2024-1 Yılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Taban Ekspertiz Ücret Tarifesi

EK-2

MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI DIŞINDAKİ SİGORTALARDA UYGULANACAK TABAN EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ

Kademe

Hasar Tutarı (TL)

Ücret (TL)

1

0,00

12.357,75

1.565,32

2

12.357,76

49.431,00

1.565,32 + (Hasar Tutarı - 12.357,75)*0,055

3

49.431,01

247.155,00

3.604,34 + (Hasar Tutarı - 49.431,00)*0,04

4

247.155,01

494.310,00

11.513,30 + (Hasar Tutarı - 247.155,00)*0,035

5

494.310,01

1.235.775,00

20.163,73 + (Hasar Tutarı - 494.310,00)*0,03

6

1.235.775,01

1.647.700,00

42.407,68 + (Hasar Tutarı – 1.235.775,00)*0,018

7

1.647.700,01 ve üzeri

49.822,33’den az olmamak üzere mutabakatla

UYGULAMA ESASLARI

1. Tarifede yer alan ücretler, sivil rizikolar için geçerli olup KDV hariç tutarlardır.

2. Ticari, sınai, endüstriyel rizikolar bakımından asgari ücretler, sivil rizikolar için hesaplanan ücretin %20 fazlasıdır.

3. Altıncı kademeye kadar (altıncı kademe hariç) şehir dışı ekspertizlerde, yukarıda hesaplanan ücretlere %25 ilave ödeme yapılır.

4. Uzaktan ekspertizlerde, yukarıda hesaplanan ücretlerin 2/3’ü kadar ödeme yapılır.

5. Araç ile gidilen ekspertizlerde, ekspertiz noktasına ulaşım mesafesi 50 km üzerinde ise bu mesafeyi aşan kısım için masraflar ödenir. Masraflar; (yapılan km * 7 lt/100 km * ekspertiz tarihindeki EPDK yakıt birim fiyatı *1,3/ dosya sayısı) + otoyol + köprü geçiş ücreti + feribot ücreti + otopark ücreti olarak hesaplanır.

6. Zorunlu deprem sigortasına ilişkin hasar tespit işlemleri ile maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası risk inceleme işlemleri bu Tarife kapsamı dışındadır.

7. Hasar tutarı kademeleri ve ücret formülünün TÜFE oranında artırılmasında aşağıdaki örnek dikkate alınır.

Ör: 2023 yılı için yıllık enflasyon oranının %10 olduğu varsayıldığında, 2024 yılı için kademelere ilişkin örnek hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır:

Kademe

Hasar Tutarı (TL)

Ücret (TL)

1

0,00

8.250,00

1.045,00

2

8.250,01

33.000,00

1.045,00 + (Hasar Tutarı - 8.250,00)*0,055

3

33.000,01

165.000,00

2.406,25 + (Hasar Tutarı - 33.000,00)*0,04

4

165.000,01

330.000,00

7.686,25 + (Hasar Tutarı - 165.000,00)*0,035

5

330.000,01

825.000,00

13.461,25 + (Hasar Tutarı - 330.000,00)*0,03

6

825.000,01

1.100.000,00

28.311,25 + (Hasar Tutarı - 825.000,00)*0,018

7

1.100.000,01 ve üzeri

33.261,25’den az olmamak üzere mutabakatla

Bu sayfa en son 5.07.2024 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ