PAYLAŞ

Eksperler Arası Evrak Gönderimleri Hk.

İstanbul 04.09.2018
Sayı     :2018/317

Sayın Meslektaşımız,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun da etkisi ile bazı meslektaşlarımızın çeşitli gerekçelerle diğer meslektaşı tarafından talep edilen bilgileri paylaşmadığı hususunda şikayetler almaktayız.

Tüm eksperlik branşlarında, Sigorta Eksperi tarafından yürütülen çalışmanın doğru ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi ve meslek mensupları arasında dayanışmanın sağlanabilmesini teminen;

Kişisel veya ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerin, talep eden meslektaşlarımız ile paylaşılması, bilgi ve belge talep etme sürecinde Meslek Etik Kuralları dahilinde hareket edilmesi, konu hakkına ofis personellerinin bilgilendirilmesi ve yaşanabilecek olası ihtilafların tamamının meslektaşlarımızın karşılıklı görüşerek çözülebileceği hususlarını bilgilerinize sunar konu hakkında hassasiyetlerinizi rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla.

                                                                                         Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
                                                                                                       Yönetim Kurulu
                                                                                                             Başkan
                                                                                                 Ahmet Nedim ERDEM

Bu sayfa en son 4.09.2018 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ