PAYLAŞ

2017 Yılı Ekspertiz Ücret Tarifesi

EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ

MOTORLU ARAÇLAR

· Binek, Hafif Ticari ve Motosiklet : 156,90-TL'den az ve 697,31-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5'i

· Ağır Vasıta : 232,44-TL'den az ve 1045,96-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5'i

· İş Makinası : 348,65-TL'den az ve 1510,83-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5'i

· Değer Kaybı : 174,33-TL'den az ve 581,09-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen değer kaybı tutarının %1,5'i

· Kaza Tespit Tutanağı Tanzim Ücreti : 174,33-TL

UYGULAMA ESASLARI

1- Tarifedeki ücretler, KDV hariç brüt tutarlardır.

2- Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilir.

3- Eksper tarafından, ekspertiz hizmeti ile birlikte Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı veri girişi ve yedek parça tedarik hizmeti* de yapıldığı takdirde ayrıca ücret talep edilmez.

4- Değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücreti, değer kaybını talep eden/edenler tarafından ödenir.*

5- Maddi hasarlı kazalara ilişkin olarak tarafların talebi halinde eksper tarafından tanzim edilecek Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı ile ilgili ücret, talep eden/edenler tarafından ödenir.*

6- Ücret tarifesi, her takvim yılı başında TÜİK tarafından belirlenen üretici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanır.

(*) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26.12.2016 tarihli ve YD İtiraz No: 2016/1223 Numaralı kararı ile söz konusu ifadelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu sayfa en son 25.04.2018 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ