PAYLAŞ

Üç Soruda E-Fatura Nedir?

1) E-fatura yeni bir belge türümüdür ?

Kesinlikle yeni bir belge türü değildir. Kağıt fatura gibi mevzuata ve aynı hukuki niteliğe haizdir. Mal ve hizmet satışında ya kağıt fatura yada e-fatura tanzim edilecektir. Aynı hizmet ve satış için ikisinin bir arada düzenlenmesi söz konusu değildir.

2) E-fatura ve e-defter mecburiyeti hangi mükellefleri kapsar?

06.06.2002 tarihli ve 6760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ek (3) nolu listede sıralanan malları imal eden, inşa eden, ithal edenler ile bunlardan 31.11.2011 tarihi itibariyle asgari On Milyon TL. bürüt satış hasılatı olanlar bu mecburiyet kapsamına girer .

İlave olarak madeni yağ ruhsatın sahip olan 31.11.2011 tarihi itibariyle asgari Yirmi Beş Milyon TL. bürüt satış hasılatı olanlarda bu kapsama dahildirler.

3) E-fatura uygulamasına geçen mükellefler, her türlü alım-satımlarında yanlızca e-faturamı kullanacaklar?

E-fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin biribirleri arasında yapmış oldukları mal satışı ve hizmet alımı için e-fatura düzenleme zorunluluğu vardır.

E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; nihai tüketicilere yada e-fatura kullanmayan mükelleflere kağıt fatura düzenlemeye, yada onlardan kağıt fatura kabul etmeye devam edecektir.

Fikret GÜLBAHAR
Sigorta Eksperleri Derneği
2.Başkan


Bu sayfa en son 20.06.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ