PAYLAŞ

Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2015/34) Uygulamaları Hakkında Seik'in Duyurusu

İstanbul.14.09.2015
Sayı :    2015/119


Değerli Meslektaşlarımız,

Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2015/34 ) Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmış olup, motorlu araç sigortalarında 28 Ağustos 2015 tarihinden itibaren kabul edilen atamalarda söz konusu genelge ekinde yer alan "Ekspertiz Ücret Tarifesi"nden az tutarda ücret belirlenmemesi yapılamayacağı hakkında SEİK tarafından yayınlanan yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu

 

Değerli meslektaşım,

Bilindiği üzere "Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği”nin 11 nci maddesinin birinci fıkrasında; " Motorlu araç sigortalarında ekspertiz ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesinden az olmamak üzere taraflar arasında serbestçe belirlenir." hükmü yer almaktadır. Anılan Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca hazırlanan 2015/34 sayılı "Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge" Hazine Müsteşarlığı tarafından 28 Ağustos 2015 tarihinde yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, motorlu araç sigortalarında 28 Ağustos 2015 tarihinden itibaren kabul edilen atamalarda söz konusu genelge ekinde yer alan "Ekspertiz Ücret Tarifesi"nden az tutarda ücret belirlenmemesi gerekmektedir.

Ekspertiz ücretinin "Ekspertiz Ücret Tarifesi"nde belirlenen ücretin altında belirlendiği hallerde ilgili mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanacak olup, keyfiyet İcra Komitemiz tarafımızdan hassasiyetle takip edilecektir.

Saygılarımla,

Yalçın KAYA
TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı


Önemli Not:
Ekspertiz işlemi sonrasında düzenlenecek fatura/serbest meslek makbuzunun "Ekspertiz Ücret Tarifesi"nde belirlenen ücretin altında olmaması gerekmektedir.

Bu sayfa en son 14.09.2015 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ