PAYLAŞ

Eksperin Sigorta Poliçesindeki Taraflardan Biri İle Sözleşme İmzalaması

İstanbul, 10.12.2013
Sayı : 2013/335

Sayın Meslektaşlarımız,

Bir sigorta şirketi, eksperlere bir sözleşme metni göndererek, eksper tarafından bu sözleşmenin imzalanarak, geri gönderilmesini talep etmekte olduğu bilgisi alınmıştır.

Eksperin böyle bir girişimde bulunması halinde, "eksperin bağımsızlık ve tarafsızlık” ilkesine aykırı davranmaktan cezai yaptırımla karşı karşıya kalabileceği hususunu hatırlatırız.

Ayrıca; bahsi konusu imzalanacak sözleşmede belirtilmiş olan ekspertiz ücretlerinin, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin ilan ettiği ve 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanmasına başlanacak olan Asgari Ücret Tarifesinden daha düşük ücretler olması bakımından, bu defaasgari ücret tarifesine muhalif davranmaktan dolayı SEİK tarafından açılacak soruşturmaya maruz kalınacağı söz konusu olabilecektir.

Bu karmaşık durumun hukuki çerçevesinin dernek yönetimimizce araştırılıp, ortaya çıkarılması ve TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin görüşünün de alınmasından sonra tarafınıza bilgilendirici bir duyuru yapılacaktır.

Bu vesile ile hayırlı işler bol kazançlar dileriz.

Saygılarımızla.

Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu


Bu sayfa en son 20.06.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ