PAYLAŞ

2018 Motorlu Araç Sigortalarında Uygulanacak Ekspertiz Ücret Tarifesi

İstanbul.16.01.2018
Sayı      : 2018/16

Sayın Üyemiz,

Oto Branşı Taban Ekspertiz Ücret Tarifesi, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası na istinaden; TÜİK tarafından belirlenen üretici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında (%15,47) güncellenerek TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Yeni tarife aşağıda olup, bilgilerinize sunarız.

                                                                                                 Saygılarımızla.

                                                                                      Sigorta Eksperleri Derneği
                                                                                               Yönetim Kurulu

                                                             EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ

MOTORLU ARAÇLAR

  • Binek, Hafif Ticari ve Motosiklet : 181,17-TL'den az ve 805,18-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5'i

  • Ağır Vasıta : 268,40-TL'den az ve 1207,77-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5'i

  • İş Makinası : 402,59-TL'den az ve 1744,56-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5'i

  • Değer Kaybı : 201,30-TL'den az ve 670,98-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen değer kaybı tutarının %1,5'i

  • Kaza Tespit Tutanağı Tanzim Ücreti : 201,30-TL

UYGULAMA ESASLARI

1- Tarifedeki ücretler, KDV hariç brüt tutarlardır.

2- Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilir.

3- Eksper tarafından, ekspertiz hizmeti ile birlikte Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı veri girişi ve yedek parça tedarik hizmeti* de yapıldığı takdirde ayrıca ücret talep edilmez.

4- Değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücreti, değer kaybını talep eden/edenler tarafından ödenir.*

5- Maddi hasarlı kazalara ilişkin olarak tarafların talebi halinde eksper tarafından tanzim edilecek Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı ile ilgili ücret, talep eden/edenler tarafından ödenir.*

6- Ücret tarifesi, her takvim yılı başında TÜİK tarafından belirlenen üretici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanır.

(*) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26.12.2016 tarihli ve YD İtiraz No: 2016/1223 Numaralı kararı ile söz konusu ifadelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu sayfa en son 16.01.2018 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ